Brainspotting: voor als EMDR niet werkt

De basis van veel problemen zoals angst, stress en burn-out gerelateerde klachten ligt vaak in de eerste levensjaren en is ontstaan tussen 6 maanden voor de geboorte tot 2 jaar na je geboorte. Dan is er nog geen toegang tot taal. Brainspotting is dan ideaal om je niet hoeft te delen of praten over wat je voelt en ervaart.

Vaak hooggevoelige mensen die lijden aan overprikkeling en – tevergeefs – al van alles hebben geprobeerd om weer lekker in hun vel terecht te komen. Om die overprikkeling en hooggevoeligheid ‘de baas te zijn’ is er (vaak onbewust) sprake van veel onrust, controleneigingen, piekeren, etc. Onderliggend is er veel angst en alertheid. Ook daarvoor is Brainspotting ideaal omdat iemand zelf regie houdt over het proces. Als begeleider creëer je een veilig kader waarbinnen de cliënt stappen kan zetten. Je hoeft weinig te doen, het belangrijkste is je grondhouding waarbij je liefdevol aanwezig bent.

Uit verbinding zijn

Als je structureel of complex trauma (ontwikkelingstrauma) hebt opgelopen, is er vaak maar een uitweg: veel in je hoofd gaan zitten, uit verbinding met je lijf. Vaak onbewust is er sprake van veel onrust, alertheid, controleneigingen, piekeren, etc. Of er ontstaan – zeker naar mate je ouder wordt – allerlei lichamelijke klachten. We geven er dan een stempel aan: je bent burn-out, ADHD, HSP, HBG, overspannen, depressief, etc. Om je vervolgens vol te stoppen met pillen of te behandelen op een vaak vrij cognitieve wijze…

Ons laten leiden door het weinige wat we weten

Het menselijk systeem is complex en onze kennis over de werking hiervan is zeer beperkt. Slechts een fractie van alle informatie uit ons systeem sijpelt door naar ons bewuste brein. Toch laten we ons leiden door die misschien een procent die we kunnen meten en waar we woorden aan weten te geven. Het is toch raar dat we op basis hiervan aan de start van een traject een diagnoses stellen en deze leidend laten zijn? Om vervolgens een behandeling op te stellen en uit te voeren alsof we met een bouwproject te maken hebben ipv een levend, dynamisch, veranderend organisme. Vind je het dan gek dat de reguliere zorg zo weinig effectief is, zeker bij de behandeling van complexere issues en trauma? 

Brainspotting draait het om

Hoe zou het zijn om het om te draaien en als uitgangspunt te nemen dat we weinig weten en te maken hebben met een dynamische onzekerheid en niet-weten? Brainspotting gaat hiervan uit en biedt jou een kader aan waarbinnen jij je onderzoek en proces kan doen. De begeleider bied een kader aan waarbinnen jij je proces kan doen. Kortom, een bottom-up procesaanpak i.p.v. top-down projectaanpak.

Hoe? Door:

  • iemand die hulp nodig heeft te ontvangen zonder enig oordeel of assessment vooraf
  • te vertrouwen op de intelligentie van iemand’s eigen menselijk systeem
  • een als spaceholder veilig kader te bieden door afgestemd, aanwezig en nieuwsgierig te zijn
  • een (minimale) structuur aan te bieden die jou helpt om naar binnen te gaan
  • jouw ervaring leidend te laten zijn en me zo min mogelijk hiermee te bemoeien
  • de de tijd te nemen (want het hoofd is snel maar het lijf is langzaam).

Zoals oprichter David Grand zegt: “It’s not in the doing but in the being” en “The power of what we do lies in attunement and our presence”.

Brainspotting heelt de oude, nog steeds actieve angstrespons

Trauma’s en herinneringen worden opgeslagen in je lijf. Dáár ligt ook de diepere oorzaak van je klachten. Daardoor ontstaan energetische blokkades en kunnen fysieke en/of emotionele klachten ontstaan. Je wordt ook makkelijk getriggerd als er daarna iets gebeurt wat je ‘systeem’ doet denken aan de eerdere gebeurtenis. Vanuit een (wederom onbewuste) angstrespons ga je uit verbinding met jezelf. Je ‘schiet’ in een rol en/of leeft een afweerpatroon uit.

Door m.b.v. Brainspotting technieken naar specifieke punten te kijken, kun je dit activeren en loslaten. Brainspotting helpt hiermee de oude angstrespons te doen helen en integreren, waardoor je meer in verbinding met jezelf kan blijven. Hiermee kan Brainspotting zó bevrijdend uitpakken.

Het is een krachtige nog relatief onbekende therapeutische methode die werkt door de onderliggende neurofysiologische bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, stress gerelateerde – en andere complexe symptomen te identificeren, te verwerken en uiteindelijk los te laten.

Brainspotting: voor als EMDR niet werkt

In vergelijking met EMDR is het protocol dan ook minder strak en veel effectiever bij preverbale en complexe trauma’s. Met EMDR ga je meestal terug naar de concrete gebeurtenis en wordt je meestal uitgenodigd dit te verwoorden. Iets wat lastig is bij veel trauma uit de eerste levensjaren wanneer er nog geen cognitie is en dus ook geen woorden zijn. EMDR levert vooral goede resultaten op bij (enkelvoudige) trauma’s op latere leeftijd zoals een ongeluk.

Bij een Brainspotting sessie is waar je nu tegenaan loopt de ingang voor een behandeling. De open, procesgerichte aanpak laat het meer ruimte om als cliënt je eigen weg te volgen. Brainspotting is daarmee veel minder instrumenteel en wordt meer aandacht besteed aan de allesbepalende grondhouding van de begeleider.

Lees hier meer over allerlei wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van beide behandelmethodes.

Achtergrond Brainspotting

Brainspotting is i.t.t. veel aanbod trouwens geen commercieel verdienmodel met allerlei licentievoorwaarden waar je heel veel geld aan kwijt bent. De oprichter David Grand, PhD wil met Brainspotting gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken om ze van hun trauma’s af te helpen en daar doe ik graag aan mee!