Narcisme ontmaskerd

Narcisme krijgt steeds meer aandacht. Tegelijk is de term narcisme tegenwoordig zo ingebed in het dagelijkse taalgebruik, dat hij sterk aan zeggingskracht heeft ingeboet. Ik kom het veel tegen mijn mijn coachpraktijk. Mensen die zijn opgegroeid met een narcistische ouder, zelf ook (veelal onbewust) narcistische trekken vertonen of (ook onbewust) zich aangetrokken voelen tot narcistische partner.

Als ik het in eigen woorden probeer te formuleren is narcisme voor mij in de kern het onvermogen jezelf te zien en voelen in wie je werkelijk bent. Je bent onvoldoende ontmoet en gespiegeld door je ouders, en dat heeft tot gevolg gehad dat je de realiteit bent gaan vervormen. Je hebt het kwetsbare diepste zelf moeten ‘verlaten’ of het heeft geen bewuste plek gekregen. Je hebt de rest van je leven alles in het werk gesteld om te voorkomen dat je in dat kwetsbare stuk wordt gezien. Door jezelf te overschreeuwen, de ander te minachten of idealiseren en/of jezelf onzichtbaar te maken. 

Mij valt op dat er nog veel onbekend is over narcisme, zeker als het de meer verborgen of versluierde vormen van narcisme betreft. Daarom ook deze (uitgebreide) blog waarin je leest over hoe je een ongezonde vorm van narcisme herkent bij de ander en in jezelf. Ook laat ik je zien hoe je jezelf hiervan kunt bevrijden, om daarmee meer in je eigen authentieke, natuurlijke stroom terecht te komen.

De inhoud van deze blog vloeit voort uit een scriptie die ik heb geschreven voor mijn opleiding integrale coaching. Dankjewel Marinet Ritz!

Lars Lutje Schipholt
dekatalysator.nl – iesberg.nl

In de bijlagen kun je meer achtergrond informatie vinden over narcisme of een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Wat is narcisme in de kern en welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? Voor de leesbaarheid hanteer ik in deze paper het begrip narcist of narcisme in plaats van narcistische persoonlijkheidssoornis (NPS). Ik doel hier dus op iemand die lijdt aan ongezonde of ziekelijke vormen van narcisme. 

Inhoudsopgave