Om Lars Lutje Schipholt

Om Lars Lutje Schipholt

Vær den du virkelig er

Jeg hjelper mennesker som leter etter et autentisk, tilkoblet og uanstrengt liv. Fra min egen erfaring vet jeg at det er mulig å frigjøre seg fra vedvarende, undergravende mønstre og være den man egentlig er.

I min tidligere karriere som konsulent og eier eller initiativtaker av selskaper jobbet jeg ut fra separasjons- og overlevelsesmønstre. Jeg savnet den virkelige forbindelsen med meg selv og mistet derfor kontakten med miljøet mitt. Jeg ble også stadig mer fastlåst i privatlivet.

Forvandlende reise fra utsiden og inn

Min egen vei viser at det er mulig å frigjøre seg fra disse mønstrene og være den man egentlig er. Jeg har våget å gå inn, inn i kroppen min, og har klart å helbrede mye traumer ved å omgå mitt smarte, kreative og kontrollerende sinn. Dette er delvis takket være 10 år med intensiv trening og et flerårig retreat med fokus på kroppsarbeid, relasjon, forretnings- og karrierecoaching, mindfulness og værenorientering, systemisk arbeid, spiraldynamikk, utviklings- og sosialpsykologi, mellommenneskelig psykologi, traumearbeid, Brainspotting og evolusjonær integrert utvikling. Og ikke minst takket være hjelp fra engasjerte coacher/terapeuter som – som meg – står for avstemning, kongruens og tilstedeværelse.

Takket være denne helbredende reisen innover, forstår jeg nå hva som egentlig skjer på et mye dypere nivå. Jeg har lært meg å komme meg ut av hodet, innover, inn i kroppen, og å få sensitiv kontakt med det som tidligere var skjult. Dette har gitt meg mulighet til å forstå hva som egentlig skjer på et dypere plan, og jeg har vokst enormt i indre, relasjonell og kontekstbevissthet.

Gjennom prøving og feiling har jeg også oppdaget hvor viktig det er som leder eller terapeut å være kongruent og se på dine egne skygger: Practice What You Preach , down to your fibers. Jeg føler meg mer tilkoblet og livet kommer nærmere meg. Med andre ord en transformasjon fra IQ via EQ til SQ (åndelig intelligens).

Veiledning til legemlig bevissthet og utviklingstraumer

Jeg viderefører nå min levde erfaring i min praksis som online Brainspotting-terapeut og intervisjons- eller retrettveileder. Jeg hjelper kundene mine til å frigjøre seg fra det som dypt holder dem tilbake fra å leve sin essens og være den de virkelig er. Min styrke som romholder – også på nett – er å være et trygt miljø der mye kan skje, både 1:1 og i mindre grupper.

I den sjamanistiske tradisjonen blir du aldri fullstendig helbredet før du selv har blitt healer

Alberto Villoldo, PhD

Lars Lutje Schipholt

Guide til legemliggjort bevissthet og utviklingstraumer • hjernespotting nivå 1/2/3 terapeut • online coach og intervisjonsveileder • 🇳🇴 retreats • fra IQ via EQ til SQ