Utviklingstraumer: Hva er det og hvordan gjenkjenner du det?

Utviklingstraumer er en form for kompleks traume som oppstår i de første leveårene, som følge av strukturell usikkerhet og/eller følelsesmessig utilgjengelighet hos foreldrene.

Mulige årsaker til strukturell usikkerhet er:

 • Fysisk misbruk
 • Seksuelle overgrep
 • Følelsesmessig overgrep
 • Forsømmelse
 • Oppgivelse.

Følelsesmessig utilgjengelighet hos foreldrene fører til en følelse av:

 • Avslag
 • Fordømmelse
 • Oppgivelse.

Utviklingstraumer kan føre til et bredt spekter av symptomer, inkludert:

 • Frykt
 • Depresjon
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Fysiske plager
 • Understreke
 • Sosial isolering
 • Problemer med forhold
 • Problemer med jobb eller skole
 • Problemer med å regulere følelser
 • Problemer med å behandle informasjon.

Utviklingstraumer er ofte vanskelig å gjenkjenne fordi symptomene ofte også oppstår ved andre tilstander. Noen tegn som kan indikere utviklingstraumer er:

 • Du føler deg ofte engstelig, deprimert eller sint
 • Du har problemer med å stole på andre
 • Du har problemer med å regulere følelsene dine
 • Du har problemer med å behandle informasjon
 • Du har problemer med å etablere og opprettholde relasjoner
 • Du har problemer med å finne din plass i verden.

Hvis du tror du opplever utviklingstraumer, er det viktig å søke profesjonell hjelp. En psykolog eller terapeut kan hjelpe deg med å gjenkjenne og behandle symptomene på utviklingstraumer.

Kilder: