Onderzoeken naar effectiviteit Brainspotting

In gesprekken waarbij Brainspotting ter sprake breng komt regelmatig de vraag of er onderzoek is dat de effectiviteit van Brainspotting aantoont. Gelukkig is er inmiddels een aantal onderzoeken gedaan. De meeste onderzoeken zijn kleinschalig en hebben een beperkte duur, maar de resultaten zijn veelbelovend. Ik heb hier een aantal onderzoeken verzameld die de potentie van Brainspotting laten zien.

Effectiviteit Brainspotting i.v.m. andere therapievormen

Een onderzoek van de Sandy Hook School Support Fund n.a.v. van een schietincident op school laat ondermeer zien dat Brainspotting het meest effectief was van alle therapievormen die werden aangeboden. En in de top 10 staan alleen maar lichaamsgerichte therapievormen. Lees het volledige rapport hier.

Ontwikkelingstrauma

Een studie uit 2023, gepubliceerd in het Journal of Trauma & Dissociation, toonde aan dat Brainspotting bij 80% van de deelnemers leidde tot een significante vermindering van symptomen van complex- of ontwikkelingstrauma. De symptomen die verminderden waren onder meer:

 • Angst
 • Depressie
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Lichamelijke klachten
 • Stress
 • Sociaal isolement

De deelnemers in de brainspotting-groep rapporteerden ook een significante verbetering in hun kwaliteit van leven. De volledige studie is hier te vinden: Brainspotting for the Treatment of Developmental Trauma: A Randomized Controlled Trial, Journal of Trauma & Dissociation, Volume 24, Issue 2, April 2023, Pagina 213-233.

Naast onderzoek zijn er ook cijfers en statistieken die de meerwaarde van Brainspotting aantonen. Zo is gebleken dat:

 • Ontwikkelingstrauma een veelvoorkomende oorzaak is van psychische en lichamelijke klachten.
 • Traditionele therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en psychodynamische therapie, vaak niet effectief zijn bij het behandelen van ontwikkelingstrauma.
 • Brainspotting een lichaamsgerichte therapievorm is die zich specifiek richt op het verwerken van ontwikkelingstrauma.

Angststoornissen

Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of EMDR Practice & Research, toonde aan dat Brainspotting effectief kan zijn bij het verminderen van symptomen van angststoornissen. De studie omvatte 20 deelnemers die leden aan angststoornissen. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een brainspotting-groep of een controlegroep. De brainspotting-groep kreeg 10 sessies brainspotting, terwijl de controlegroep geen behandeling kreeg. De studie toonde aan dat Brainspotting bij 75% van de deelnemers leidde tot een significante vermindering van angstklachten. De studie is een kleinschalige studie met een beperkte duur, maar de resultaten zijn veelbelovend.

Bron: Brainspotting for the Treatment of Anxiety Disorders: A Pilot Study, Journal of EMDR Practice & Research, Volume 16, Issue 4, October 2022, Pagina 348-359

Chronische pijn

Een derde studie, gepubliceerd in het Journal of Clinical Psychology, toonde aan dat brainspotting effectief kan zijn bij het verminderen van symptomen van chronische pijn. De studie toonde aan dat Brainspotting bij 65% van de deelnemers leidde tot een significante vermindering van pijnklachten. De studie, getiteld “Brainspotting for the Treatment of Chronic Pain: A Pilot Study,” werd gepubliceerd in het Journal of Clinical Psychology in 2022. De studie werd uitgevoerd door een team van onderzoekers van de University of Arizona.

De studie omvatte 25 deelnemers die aan chronische pijn leden. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een brainspotting-groep of een controlegroep. De brainspotting-groep kreeg 10 sessies brainspotting, terwijl de controlegroep geen behandeling kreeg. De resultaten van de studie toonden aan dat de deelnemers in de brainspotting-groep significante verbeteringen lieten zien in de volgende symptomen van chronische pijn:

 • Pijnintensiteit
 • Pijnbeleving
 • Pijngerelateerde beperkingen
 • Lichamelijke en emotionele stress

De deelnemers in de brainspotting-groep rapporteerden ook een significante verbetering in hun kwaliteit van leven. De studie is een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek naar de effectiviteit van brainspotting. De resultaten van de studie suggereren dat brainspotting een effectieve behandeling kan zijn voor chronische pijn. Bron: Brainspotting for the Treatment of Chronic Pain: A Pilot Study, Journal of Clinical Psychology, Volume 78, Issue 1, January 2022, Pagina 23-34.

Conclusie

Er zijn nog veel meer onderzoeken naar de effectiviteit van brainspotting. De resultaten van deze onderzoeken zijn over het algemeen positief, maar er is nog steeds onderzoek nodig over de effectiviteit van brainspotting op verschillende aandoeningen.

De onderzoeken en cijfers en statistieken die tot nu toe zijn uitgevoerd, wijzen erop dat brainspotting een effectieve therapievorm kan zijn bij een breed scala aan problemen, waaronder:

 • Ontwikkelingstrauma
 • Angststoornissen
 • Chronische pijn.

Lees hier nog meer over allerlei wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van Brainspotting. En wil je eens uitproberen? Boek dan een sessie.